Woonzorgconcept

Wonen met zorg midden in de natuur

Herbestemming gedeelte boerderij

Op de zorgboerderij zijn we ons achter de schermen al een tijd aan het voorbereiden op de volgende fase. Namelijk dat Gerrit en Pieta het met hun pensioen in zicht wat rustiger aan gaan doen en de huidige bedrijfsvoering verder wordt versimpeld. Het is de bedoeling dat een gedeelte van het erf via Verstoep bouwadvies en architectuur een herbestemming krijgt als woonzorgconcept. De gemeente Krimpenerwaard is positief over dit plan en bereid de procedure bestemmingsplanwijziging op te starten. Lees hieronder meer over de omvorming van ons bedrijf.

Aangepaste vakantieaccomodatie

Een eerste verandering in het versimpelen van de bedrijfsvoering is dat de Lakenvelderveestapel is verkleind en we in december 2020 na 7 mooie jaren zijn gestopt met het bieden van dagbesteding aan ouderen en minder validen. Wij hebben dit met veel plezier gedaan in samenwerking met de Stichting Zorgboeren Zuid-Holland en een fantastisch team aan medewerkers en vrijwilligers. Het is de bedoeling dat in het nieuwe woonzorgconcept de dagbesteding zal terugkomen en dat een andere partij deze gaat voortzetten.

Foto’s dagbesteding door de jaren heen:

 Als familie Vonk Noordegraaf blijven wij met Den Dikken Boom een plek bieden waar ouderen en minder validen tot rust kunnen komen, zij het in een gewijzigde vorm. De dagbestedingsruimte werd in combinatie met de vakantiewoningen in de weekenden al verhuurd aan families en zorggroepen. Vanaf 2021 is deze permanent beschikbaar als vakantieverblijf. Het rechter gedeelte van het erf met hierop een woonhuis waar Gerrit en Pieta binnenkort naartoe verhuizen, de boomgaard en helemaal achterop het erf de vakantieaccommodatie blijft eigendom van de familie Vonk Noordegraaf.

Sfeerimpressie herbestemming erf Den Dikken Boom:

Toekomstplan: Wonen met zorg

Het linkergedeelte van het erf met hierop het huidige woonhuis, de bijhorende schuren en stallen krijgt een herbestemming als woonzorgconcept. Door dit te initiëren willen wij op maatschappelijk vlak ons steentje blijven bijdragen. Het is de bedoeling dat ouderen en minder validen hier in de toekomst samen permanent kunnen genieten van de natuur en de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Dagbesteding en omzien naar elkaar blijven hierbij belangrijke thema’s.

Een deel van de bestaande gebouwen wordt gerestaureerd, gerenoveerd of vervangen. Op het terrein worden diverse woningen, appartementen en een dagbestedingsruimte gerealiseerd met daarbij veel ruimte voor groen, in de vorm van onder andere moestuinen en boomgaarden. Rondom het beheer van het terrein, maar ook rondom de koop of huur van de woningen zullen eisen worden gesteld dat iedereen meedoet en zich conformeert aan de regels van het ‘samen-wonen-samen-leven’- principe. Het naar elkaar omkijken en elkaar helpen zijn hierbij uitgangspunten.

Voordat de plannen gerealiseerd kunnen worden, wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Verstoep bouwadvies en architectuur leidt deze herbestemming. Kijk voor meer informatie en voor het achterlaten van een digitale reactie op: https://www.verstoep.nl/actueel/herbestemming-den-dikken-boom.

Spreekt het ‘Wonen met Meer’-concept u aan? Dan kunt u contact opnemen met Verstoep Bouwadvies en Architectuur te Schoonhoven op 0182-320111 of via info@verstoep.nl